MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 11. srpna 2020

Z tiskových zpráv a článků

Region Beskydy, zájmové sdružení právnických osob, realizuje projekt "Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko v MSK", jehož cílem je nastavit a posílit organizaci a kooperaci cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko. Jedním z výsledků projektu je vznik nové společnost ...
Agentura Beskydy-Valašsko se jako každoročně bude účastnit několik domácích i zahraničních výstav a veletrhů.
Ve dnech 12.-18. června 2009 se konala v Informačním centru CzechTourismu na Staroměstském náměstí v Praze prezentační akce MSK.
Praha, 20.4.2009 - Navrhovat nejhezčí logo, zvukomalebný slogan a nejsympatičtějšího maskota může každý v soutěži, kterou vyhlásila agentura CzechTourism. Jedná se o součást realizace projektu "Marketingové aktivity k zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu", jehož cílem je podpořit trávení volné ...
Přehled akcí všeho druhu na území Beskyd a Valašska - léto 2006
Od 15. června 2006 bude na všech IC v Beskydech k dispozici zdarma materiál Beskydy tourist info, který uvádí nejen přehled akcí všeho druhu, ale nabízí řadu možností pro výlety na kole, pěšky i koňmo.
Veletrh Regiontour Brno 2006
konané v Aule - zasedacím a prezentačním sálu Městského úřadu v Novém Jičíně dne 24. června 2005 v 9.00 hodin
Vyšlo letní číslo turistických novin "Beskydy tourist info" - kompletní informace z Beskyd od Jablunkovska po Valašsko.
Ceny pro členy a nečleny Beskydy-Valašsko
V roce 2002 získalo sdružení BESKYDY-VALAŠKO grant v rámci programu Phare 2000.
konané v Hostašovicích dne 23. června 2004
Informace o podmínkách vstupu do projektu Doménová koule, ceník služeb, možnosti uživatelů.
sdružení Beskydy - Valašsko regionální agentury cestovního ruchu konané ve Valašském Meziříčí dne 15. prosince 2003
Pracovní setkání turistických informačních center v regionu Beskyd a Valašska
Vaše názory nás zajímají. Chceme Vám připravit co nejvíce informací pro zábavu i poučení. Těšíme se na Vaše názory a podněty.
Ve dnech 24.-27.10.2002 byla ČR na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Tour Salon Poznaň reprezentována dlouho vyvíjeným "Oficiálním turistickým informačním systém ČR". Tedy měla být reprezentována....
Regionální agentura cestovního ruchu Beskydy-Valašsko představila ve dnech 24.-27.10.2002 možnosti našeho regionu na veletrhu cestovního ruchu Tour Salon Poznaň.
V poslední době se rozpoutala diskuse nad podobou komunikačního nástroje mezi informačními centry, městy, kraji, ČCCR .....
Již řadu měsíců má ATIC své vlastní diskusní fórum. Některé příspěvky vyvolaly celou řadu podnětů, názorů a nápadů. Stalo se pro nás nástrojem pro komunikaci a řešení úkolů a problémů v naší členské základně i mimo ni.
Beskydy-Valašsko upřesňuje rozsah poskytovaných služeb pro své členy i pro komerční využití zařízení a techniky.
Beskydy -Valašsko vystavují v rámci expozice Moravskoslezského kraje na mezinárodní výstavě cestovního ruchu v Berlíně.
České centrum ve Varšavě nabízí Polákům inspiraci na dovolenou v Moravskoslezském kraji a agentura Beskydy-Valašsko je u toho.
Beskydy-Valašsko vystavují na III. Veletrhu Novojičínska
Vážení členové a partneři Beskydy-Valašsko. Dovoluji si Vás informovat, že agentura Beskydy-Valašsko se ve dnech 8 a 9. června (sobota a neděle) zúčastnila III. ročníku Veletrhu Novojičínska v Novém Jičíně.
Regionální agentura cestovního ruchu Beskydy-Valašsko - členové představenstva
BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura cestovního ruchu
BESKYDY-VALAŠSKOregionální agentura cestovního ruchu
BESKYDY_VALAŠSKO, regionální agentura cestovního ruchu
Nový kvalitativní posun v propagaci regionu Beskyd a Valašska na obzoru
Rožnov pod Radhoštěm (Va) - Agentura Region Valašsko a agentura Region Beskydy, které se zabývají rozvojem turistického ruchu, se sloučily v novou agenturu Agentura Beskydy a Valašsko.